Primer 903

Oppervlaktebescherming en -behandeling
Primer 903

LIJMPRIMER VOOR KUNSTSTOF EN KUNSTSTOFGEVULDE COATINGS

Ideale hechtprimer bij een 2-component verlijming op niet-vezelgevulde kunststoffen.
De superieure hechtingsprimer voor alle MS voeg- en lijmkitten.
Zorgt voor perfecte hechting op allerhande poedercoatings.
Vermijdt vochtinsijpeling tussen voegkit en ramen of deuren.
Aanbrengen, laten verdampen, lijmen, klaar.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare kleuren en verpakkingen

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

 • Is ontwikkeld voor gebruik bij reparatie en verlijming van alle niet vezelgevulde kunststoffen met 2-component polyurethaansystemen.
 • Kan gebruikt worden bij kunststoffen onderdelen waar het soortelijk gewicht lichter is dan water.
 • Nooit gebruiken op metalen of vezelgevulde kunststoffen.

Toepassingen Primer 903

 • herstellen van harde en flexibele kunsstoffen zoals: koplampen, bumpers, sierlijsten, kunststofpanelen, …
 • kan gebruikt worden in combinatie met volgende producten:
  • Nova Power Grip
  • Megaplast PU
  • Megaplast MM
  • High Tech Tape
  • High Tech Tape Transparant
  • -…

Gebruiksaanwijzing

 • Zuinig en gelijkmatig verstuiven.
 • Laten drogen.

Technical information

Primer 903
Oppervlaktebescherming en -behandeling
Primer 903

LIJMPRIMER VOOR KUNSTSTOF EN KUNSTSTOFGEVULDE COATINGS

 • Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
 • Geur: oplosmiddel.
 • Vlampunt/ontvlambaarheid: -60 °C (drijfgas).
 • Explosiegrenzen (ontploffingsgevaar): 1.4 - 32 vol% (drijfgas).
 • Dampspanning (bij 20°C): 4000 hPa.
 • Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.73.
 • Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar.
 • Oplosbaar in: ethanol, ether.
 • Relatieve dampdichtheid: > 2.
 • Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.